ארגון הגמלאים

ארגון גמלאי הטכניון

 

ארגון גמלאי הטכניון מאגד על גמלאי המנהלי הטכניון והמוסד. הארגון מונה כ 1600 גמלאים.

ארגון גמלאי הטכניון
ועד המנהלהאסיפהועדת הביקורתועדת האירועים
אלברט לוי, יו"ר העמותהאלברט לוי, יו"ר העמותהחיים טורוק, יו"ר ועדת הביקורתאלברט לוי
גיורא חרלופסקי, מ"מ ליו"רגיורא חרלופסקי, מ"מ ליו"ראמיל פרקש, חבר ועדת הביקורתגיורא חרלופסקי
יעקב סייג, יועץ בכיר וחבר ועדיעקב סייג, יועץ בכיר וחבר ועדיעל שפרלינג, חברת ועדת הביקורתויולט קרויטרו
ויולט קרויטרו, מזכירת העמותהויולט קרויטרו, מזכירת העמותהחיים קפלן
חיים קפלן, גזבר העמותהחיים קפלן, גזבר העמותהאהרון יעקובי
יפה בנבנישתי פורת, חברה בכירהיפה בנבנישתי פורת, חברת ועדאריה אייניס
אלה מאירי, חברה בכירהאלה מאירי, חברת ועדדוד ברקוביץ
יעל שפרלינג, חבר האספהאורה קוסובסקי
בני רבינוביץ, חבר האספהמיכאל עטייה
פליקס נגר, חבר האספההלל דליה
אורי מינס, חבר האספהיעל שפרלינג
גלילה דניאל, חבר האספה
אהרון יעקובי, חבר האספה
אריה אייניס, חבר האספה
דוד ברקוביץ, חבר האספה
אורה קוסובסקי, חבר האספה
איתן יבין, חבר האספה
הלל דליה, חבר האספה
אורי וייס, חבר האספה
ישראל שדה, חבר האספה
דני קלינגר, חבר האספה